Personvernerklæring

VVSbutikk.no
har som målsetning å bli kundenes mest sikre, troverdige og brukervennlige leverandør av VVS-utstyr
VVSbutikk.no sørger for at lovgivningen overholdes når vi behandler personopplysninger, og at sikkerheten er i topp så vi er så godt rustet som mulig til å imøtegå trusler og angrep. Vi beskytter opplysningene til kundene våre, så kundene kan ha tillit til oss – uansett om det er personopplysninger eller andre opplysninger.

Bakgrunn

VVSbutikk.no behandler kundenes personopplysninger, som defineres som enhver informasjon om en fysisk identifisert eller identifiserbar person. Til hver kunde kan det være tilknyttet en eller flere fysiske personer. Opplysningene omfatter bl.a. kundens navn, firmanavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, ordrenummer, IP-adresse og bruk av nettsiden vår.

VVSbutikk.no behandler personopplysninger lovlig, rimelig og gjennomsiktig. For hver behandling er det fastsatt et formål. Vi behandler ikke flere opplysninger enn nødvendig for å oppfylle formålet. Vi gjør det vi kan for å sikre at opplysningene er korrekte. Vi oppbevarer ikke opplysningene lenger enn nødvendig for formålet. Vi beskytter data, systemer og prosesser med tidssvarende sikkerhetsteknologier. Vi kan dokumentere behandlingene våre.

Formål og rettsgrunnlag

VVSbutikk.no har for de enkelte IT-systemene og personopplysningene som er registrert på disse, fastsatt en rekke konkrete formål med behandlingen av data. Overordnet sett behandler VVSbutikk.no personopplysninger om kundene med følgende formål:

Betjening av kunder med henblikk på å levere en tjeneste eller gjennomføre et salg.
Personaliserte tjenester, herunder til utvikling og markedsføring av produkter og ytelser
Registrering av kunder med henblikk på å overholde lovgivningen

Samtykke

For en rekke behandlinger av personopplysninger ber VVSbutikk.no brukerne om lov til behandlingen innen den iverksettes. Å be om lov kalles også å be om samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt, hvoretter VVSbutikk.no opphører med å behandle opplysningene.

VVSbutikk.no har innrettet sikkerheten sin med utgangspunkt i sikkerhetsstandardene ISO27001 og ISO27002. Det betyr at
VVSbutikk.no kommer rundt omkring alle systemer og all data og tar høyde for truslene som måtte oppstå. Sikkerheten omfatter både organisatoriske tiltak i form av politikker og prosedyrer og en rekke tekniske tiltak.

Mottakere og overføring

VVSbutikk.no behandler de fleste personopplysninger i egne datasentre. Kan dessuten i forbindelse med enkelte av
VVSbutikk.no interne systemer eller support på systemene, skje en overdragelse til eksterne IT-leverandører. Endelig kan det forekomme videresending i forbindelse med visse personaliserings- eller markedsføringstiltak. Tilsvarende kan det forekomme videresending av opplysninger til myndighetene, når dette skjer i medfør av lov. For hvert system er det kartlagt

Salgspant

VVSbutikk.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Endring av VVSbutikk.no Privacy Notice

VVSbutikk.no kan til enhver tid og uten varsel endre denne Privacy Notice med virkning for fremtiden.