TIPS & RÅD

Lufttrykk på trykktank – Vedlikehold

Deksel for etterfylling av trykkluft

Vedlikehold: Lufttrykket i alle typer av hydroforer må kontrolleres minst 2 ganger i året.

Lufttrykk på trykktank skal optimalt være 1,8 bar.
Over tid vil dette trykket falle og man må etterfylle trykkluft. Benytt den medfølgende pumpen med manometer for å etterfylle ved behov.
Dekselet skrues av som anvist på bildet.

Deksel for etterfylling av lufttrykk på trykktank

Vedlikehold:

1) Skru av strømmen til pumpen
2) Åpne en vannkran til det slutter å renne
3) Kontroller/etterfyll trykkluft:

  • Trykket skal være 1,8 bar.
  • Lufttrykket må aldri være høyere enn 0,2 bar under pumpens
    starttrykk. (Et eksempel. Slå på pumpen 2 bar, slå av 3,2 bar. Lufttrykket i tanken må være – 1,8 bar.)
  • Før du begynner å fylle luft sjekker du om det kommer luft eller
    vann ut av ventilen. Kommer det vann må hydrofor tanken repareres
    eller skiftes.

4) Begynne å fylle luft .

  • Når lufttrykk på trykktank er i orden skal tanken være tom for vann.

5) Steng vannkran
6) Skru på strømmen til pumpen

Dersom tanken ved rett lufttrykk ikke er tom for vann eller kommer vann ut av ventilen, ta kontakt med oss eller autorisert servicested.

N.B. Ikke glem å vedlikeholde to ganger per år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *